دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم وتحقیقات

 

 

معرفی وبسایت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

 

درس مرجع شناسی تخصصی

خانم دکتر نجلا حریری

 

 

پريدخت رحيمي خوشنامه

دانشجوي کارشناسي ارشد علوم کتابداري واطلاع رسانی

پاییز 1389

 

معرفی وبسایت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

SID

 

 مقدمه

    وبسایت مرکز اطلاعات علمی (SID) بعنوان زیرمجموعه جهاد دانشگاهی (ACECR) با هدف  اشاعه اطلاعات علمی، گسترش خدمات اطلاع رسانی به پژوهشگران وسرعت بخشیدن به کاوشهای علمی وافزایش اثر بخشی تحقیقات در کشور، درمرداد ماه 1383 راه اندازی شده این مرکز خدمات خود را درهفت بخش اطلاعات پزشکی ، دامپزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی ومهندسی ، کشاورزی ، هنر ومعماری تحت نظارت شورای علمی مرکب از تعداد 21 نفر کادر اداری ، فنی و متخصص در رشته های مختلف از طریق پایگاه اینترنتی  به آدرس(www.sid.ir) به دوزبان فارسی وانگلیسی ارائه میدهد.

برطبق اطلاعات بدست آمده از سایت (whois) این مرکز درلیست هاست IRNIC واقع درکشور کانادا ثبت ، وآخرین وضعیت بروز رسانی آن درتاریخ  31/7/2010  میباشد

خدمات ارائه شده در(SID)

عمده خدمات ارائه شده در این پایگاه بشرح ذیل ارائه میشود:

جستجو وارائه خلاصه مقالات ونشریات علمی پژوهشی کشور

دسترسی به متن کامل مقالات (full text)

معرفی وارائه مقالات ونشریات ایرانی نمایه شده در (ISI)

دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی

خدمات گزارش های استنادی (JCR) وشاخص های تاثیر وآنی

معرفی نشریات ونویسندگان  مقالات پر استناد

ارائه خدمات پذیرش وارسال الکترونیکی مقالات (online submission) وپیگیری پیشرفت کار

سایر خدمات ارائه شده در این پایگاه

    وضعیت جستجو در سایت بلحاظ فنی وتکنیکی

 

1-   جستجو وارائه خلاصه مقالات ونشریات علمی پژوهشی کشور

در زمان جستجودر این پایگاه پنج انتخاب (عنوان، کلیدواژه، چکیده، نشریه، نویسنده) در اختیار کاربر قرار میگیرد همچنین درقسمت زیرکادرمحاوره نیزانتخاب جستجوی پشرفته مقالات درج شده که امکان جستجوی توامان با استفاده از عملگرهای منطقی (OR,AND) را فراهم میکند درخصوص نشریات خارجی نیز شبیه به همین اطلاعات به زبان انگلیسی ارائه شده است کار بر میتواند هرگونه جستجو به زبان فارسی را عیناً به زبان انگلیسی نیز انجام دهد لیکن از ابتدا بایستی در صفحه اول سایت زبان انگلیسی را انتخاب نماید در این صورت کلیه دستورات جستجو ونیز نتایج حاصله به زبان انگلیسی خواهد بود.

2-   دسترسی به متن کامل مقالات (full text)

در این سایت امکان دسترسی به متن کامل نشریه یا مقالات تنها با رعایت قانون کپی رایت میسر است این مرکزتنها مقالاتی را ارائه مینمایدکه مجوزلازم ازسوی ناشر یا نویسنده صادرشده باشد همچنین مقالات مورد نظر تنها در صورتی برروی سایت ارائه میشود که بفرم ( wordویا PDF) تهیه وتنظیم شده باشند به همین جهت بخشی از فعالیت های این پایگاه به تبدیل فایل مقالات جمع آوری شده از فرمت های دیگر (word , text,)  به فرمت استاندارد جهت ارسال برروی اینترنت اختصاص یافته است.

3-   معرفی وارائه مقالات ونشریات ایرانی نمایه شده در (ISI)

این پایگاه تنها مقالات ونشریات ایرانی را که به تشخیص کارشناسان مراکز تحقیقاتی وابسته به جهاد دانشگاهی (از جمله پژوهشکده رویان، پژوهشكده توسعه تكنولوژي، پژوهشكده علوم پايه كاربردي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي و...) پژوهشکده های وابسته به وزارت بهداشت ودرمان وسایر وزارتخانه ها از اعتبار کافی برخوردار بوده ودارای گرید علمی لازم باشند ارائه میدهد سایر مقالات پس از تائید هیئت علمی پایگاه ونیز تائید حد اقل دونفر از اساتید دانشگاه درزمینه مربوطه برروی سایت منتشر میشود مضافاً نشریات ومقالات خارجی شناخته شده نیز که از اعتبار علمی لازم برخوردار باشند از طریق ایجاد لینک (ارتباط) بامنبع اصلی آن قابل دسترسی خواهد بود این پایگاه از ارائه نشریات ومقالات تائید نشده ویا فاقد منبع وماخد خودداری میکند.

4-    دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی

طبق مدارک موجود درسایت حدود30درصد از کاربران این مرکز در خارج از کشور قراردارندکه بعضاً جستجوگر مقالات به زبان انگلیسی میباشند لذا این پایگاه اقدام به ارائه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی نموده وبخشی را به این قسمت اختصاص داده است

5-   خدمات گزارش های استنادی (JCR) وشاخص های تاثیر وآنی

در این پایگاه شاخص های تاثیر در قالب شش نوع گزارش بصورت زیر ارائه شده است

شاخص های نشریات با عبارت مورد نظر در نام نشریه ودر سال مورد

شاخص تمام نشریات درسال مورد نظر

شاخص های یک نشریه در سال مورد نظر نظر

نویسندگان پر استناد سال مورد نظر

مقالات پر استنادسال مورد نظر

استناد به خود در سال مورد نظر

علاوه برموارد فوق این پایگاه رتبه بندی نشریات بر اساس شاخص های (JCR) که همه سال توسط (ISI) منتشر میشودراارائه میکند این رتبه بندی صرفاً جهت مجله ودرطی یک دوره سه ساله محاسبه میشود

6-   معرفی نشریات ونویسندگان  مقالات پر استناد

یکی ازبخش های جالب این مرکز توانایی آن دررتبه بندی و ارائه جداول ونمودار نشریات ومقالات پر استناد بر اساس شاخص های مختلف میباشد این پایگاه قادر است که نشریات مختلف به زبان فارسی را بر اساس شاخص های شش گانه فوق از سال 1380 رتبه بندی وبصورت جدول ونیز نموار ارائه دهد اطلاعات این قسمت در مجموع به روز نمیباشد در خصوص نشریات خارجی نیز با ایجاد ارتباط باسایت (www.sid.ir/fa/ISIJCR.asp)   میتوان اطاعات لازم را کسب نمود.آخرین تاریخ اطلاعات بروز شده دراین سایت مربوط به سال 2009 میلادی میباشد

7-   ارائه خدمات پذیرش وارسال الکترونیکی مقالات (online submission) وپیگیری پیشرفت کار

استفاده از این سرویس به سه طریق امکان پذیر است الف چنانچه بعنوان کاربر جدید برای اولین بار متقاضی در یافت نشریه هستید ب- چنانچه مایل به ارسال مقاله خود به این پایگاه هستید ج درصورتی که بعنوان نویسنده پیگیروضعیت مقاله خود هستید که در صورت هریک از حاالات فوق  میتوانید با استفاده از رمز عبور وانتخاب گزینه مربوطه از سرنوشت مقاله ارسالی مطلع شده یا مقالا مورد نظر خود را دانلود کنید.

8-   سایر خدمات ارائه شده در این پایگاه

چنانچه مایل به دریافت مقاله خاصی که در این پایگاه ارائه نشده اعم از اینکه در حیطه فعالیت آن باشد یانباشد ویا به زبان فارسی یا سایر زبانهای دیگر باشد کاربر میتواند با پرداخت وجه و درخواست از طریق اینتر نت مقاله مورد نظر خود را با پست الکترونیک در یافت نماید

وضعیت جستجو در سایت بلحاظ فنی وتکنیکی

1 با توجه به وضعیت شبکه خطوط (ADSL) مورد استفاده اینجانب ونیز پهنای باند پایگاه جهاد سایت مورد استفاده سرعت دسترسی به اطلاعات موجود در این سایت نسبتاً معقول ومتناسب میباشد

2 تعدا د افراد مراجعه کننده به این سایت  بطور متوسط ماهیانه  در حدود 000/000/14 نفر است اعم از داخل یا خارج از کشور که از این تعداد در حدود 30 درصد آنها از خارج از کشور وبقیه از داخل کشور میباشند

3 عناوین مقالات ونشریات ارائه شده در این پایگاه در حدود 109 هزار عنوان فارسی ونزدیک به 170 هزار عنوان انگلیسی میباشد که بمراتب از عناوین فارسی بیشتر است

علاوه برموارد مذکوراین پایگاه (help) مناسبی در اختیار کاربران قرارداده که میتوان با استفاده از آن قسمت های مختلف این وبسایت را بررسی ومورد استفاده قرارداد مضافاً در قسمت پایین صفحه اول پیوند های مرتبی با سایر وبسایتهای وابسته به جهاد دانشگاهی ارائه داده است.

 

پریدخت رحیمی خوشنامه

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری واطلاع رسانی

پاییز 1389

4   3   2   1

 home صفحه اول

معاونت پژوهشیکتابخانه های دانشگاهمقالات وسخنرانی هانامه های ادارینقشه سایت